Toimintatavat & Säännöt

Toimintatavat

 

Lautailijoille

-Kuuntelen ja keskityn valmentajan antamiin ohjeisiin sekä noudatan minulle annettuja ohjeita.
-Pidän huolta, että kaikki viihtyvät harjoituksissa. Tiedän, että jokainen on erilainen ja arvokas omana itsenään.
-En kiusaa. Käyttäydyn ystävällisesti kaikkia kohtaan. Tiedostan, että kiusaamiseen on seurassamme nollatoleranssi.
-Kiusaamisesta tai muusta epäasiallisesta käytöksestä tulee ilmoittaa seuran häirintäyhdyshenkilölle, valmentajille tai vanhemmille. Oli sitten itse kiusauksen kohteena tai ei.
-En kiroile.
-Harjoituksissa yritän aina parhaani ja kannustan myös toisia.
-Kannustamme ja kunnioitamme toisiamme myös epäonnistumisen hetkellä.
-Jos jokin asia vaivaa minua, otan sen mahdollisimman pian puheeksi valmentajan tai toisen luotettavan aikuisen kanssa. Minun ei kuulu murehtia yksin.
-Kaikki päihteet ehdottamasti kielletty.

 

Valmentajille

-Pyrin olemaan kaikin tavoin luotettava aikuinen.
-Huolehdin, että olen ajoissa harjoituksissa ja kilpailuissa.
-En kiroile.
-Valmennan, tuen ja kannustan tasapuolisesti lautailijoita omalla kehityksen polullaan parhaan ammattitaitoni mukaisesti. Tiedostan, että jokainen lautailija kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa.
-Otan vakavasti ja kuuntelen tarkasti lautailijan minulle kertomat asiat. Pyrin ymmärtämään ja arvostamaan myös lautailijan näkökulmaa.
-Havaitessani huomiota herättäviä asioita, otan ne rohkeasti puheeksi joko lautailijan ja hänen vanhempansa kanssa tai muiden valmentajien tai seuran johdon kanssa tapauksesta riippuen.
-Tervehdin ja kohtelen kaikkia ystävällisesti ja reilusti ja siten omalta osaltani ylläpidän ja edistän hyvää yhteishenkeä.
-Havaitessani kenen tahansa epäasiallista käyttäytymistä seuratoiminnassa, puutun siihen välittömästi huomauttamalla ja pyytämällä asianosaista lopettamaan sopimattoman käytöksen.
-Jos havaitsen epäasiallista käytöstä, johon en koe itse voivani suoraan vaikuttaa, tuon sen seuran häirintäyhdyshenkilön tietoon mahdollisimman pian.
-Ymmärrän asemani esikuvana. Varmistan luottamuksen harjoitusten turvallisuuteen noudattamalla näitä toimintatapoja sekä Suomen Lumilautaliiton eettisiä sääntöjä.

 

Vanhemmille

-Noudatan yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Huolehdin, että lautailija tuntee ja ymmärtää lautailijalle tarkoitetut toimintatavat.
-Huolehdin, että lapseni on säännöllisesti ajoissa harjoituksissa.
-Elän mukana, tuen ja kannustan lastani hänen lumilautailun polullaan, mutta en luo paineita. Tiedostan, että tavoitteellisesti harrastavan lapsen kohdalla vanhempien antama henkinen tuki on ensiarvoisen tärkeää. En anna oman kunnianhimoni mennä lapsen tarpeiden edelle. En vertaile lautailijoita keskenään.
-Huolehdin, että lapseni syö terveellisesti, lepää ja nukkuu riittävästi.
-Haen lautailijalle apua ammattilaisilta ongelmia havaitessani ja pidän valmentajan ajan tasalla.
-Huolehdin, että lapseni poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle tai seuran muulle organisaatiolle mahdollisimman ajoissa ennalta sovitulla tavalla.
-Havaitessani kenen tahansa epäasiallista käyttäytymistä seuratoiminnassa puutun siihen välittömästi huomauttamalla ja pyytämällä asianosaista lopettamaan sopimattoman käytöksen.
-Jos havaitsen epäasiallista käytöstä, johon en koe itse voivani suoraan vaikuttaa, tuon sen valmentajan tai seuran häirintäyhdyshenkilön tietoon mahdollisimman pian.
-Varmistan lapseni harrastusmahdollisuuden maksamalla harjoitusmaksut ajoissa ja noudattamalla sekä Helsingin Lumilautailijoiden, että Suomen Lumilautaliiton sääntöjä.

Seuran hallitus ja hallinnollinen henkilökunta sitoutuu näiden yhteisten toimintatapojen henkeen kaikessa toiminnassaan.

Helsingin Lumilautailijat ry on myös Suomen Lumilautaliiton (Finnish Snowboard Association, FSA) jäsenseura ja sitoudumme noudattamaan FSA:n kurinpitosääntöjä

https://www.ski.fi/lumilautaliitto/info/saannot/kurinpitosaannot/

 

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Lumilautailijat ry ja sen kotipaikka
on Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on pysyä kaikille avoimena ja tukea pääkaupunkiseudun lumilautailevan nuorison toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia junioreille Sipoon Talmassa ja muissa pääkaupunkiseudun laskettelukeskuksissa.

3. Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja perustajajäseniä. Varsinaisilla jäsenillä ja kannatusjäsenillä eiole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kullakin perustajajäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Kun varsinainen jäsen on ollut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta (24 kk) yhdistykseen jäsenenä, varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa. Varsinaisen jäsenen äänioikeus tuottaa yhden äänen yhdistyksen kokouksessa. Hallitus vahvistaa varsinaiselle jäsenelle, varsinaisen jäsenen äänioikeuden syntymisestä.

4. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksytään hakemuksesta, yhdistyksen hallituksen toimesta.

5. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Mikäli jäsen eroaa liittymismaksua ei palauteta.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Perustajajäsenen, varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen liittymismaksu sekä vuotuinen jäsenmaksu poikkeavat toisistaan.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Kullekin toimikaudelle yhdistyksen kokous valitsee toimivaltaisen hallituksen. Uuden toimivaltaisen hallituksen kokoonpanoon täytyy valita vähintään puolet aiemman hallituksen jäsenistä. Mikäli kuitenkin uudelleen valitut hallituksen jäsenet eivät nimenomaisesti asetu yhdistyksen käytettäväksi, tulee uuden toimivaltaisen hallituksen kokoonpano toissijaisesti valita siten, että uuden toimivaltaisen hallituksen kokoonpanosta vähintään puolet ovat
olleet aiemman hallituksen jäseniä. Mikäli vuosikokous ei pysty valitsemaan hallitusta edellä mainitulla tavalla, tulee hallituksen pyrkiä valitsemaan uuden toimivaltaisen hallituksen kokoonpanoon mahdollisimman monta aiemman hallituksen jäsentä.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, kukin yksin. Lisäksi hallitus voi myöntää nimenomaiselle henkilölle erikseen nimenkirjoitusoikeuden.

9. Toiminnantarkastaja

Yhdistykseen valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä varatoiminnantarkastaja. Kunkin toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

10. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.5. – 30.4.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syksyllä. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

13. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.